(baodautu.vn) Nhân kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống (20/3/1975 – 20/3/2010), Cục Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) – Bộ Quốc phòng, vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của các lớp cán bộ, chiến sỹ ngành kế hoạch đầu tư qua các thời kỳ. Tiền thân của Cục KH&ĐT là Cục Vật tư, trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập ngày 20/3/1975, trên cơ sở những bộ phận chuyên trách đảm bảo nhu cầu vật tư, trang bị, vũ khí cho quân đội có từ những năm 1950 của thế kỷ XX. Cục chính thức mang tên Cục KH&ĐT từ năm 1998 theo quyết định 249/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngay khi mới ra đời, Cục đã đáp ứng yêu cầu cấp bách về vật tư, trang bị, vũ khí, khí tài cho cuộc Tổng tiến công và đại thắng mùa Xuân năm 1975. Trong các giai đoạn tiếp theo, Cục KH&ĐT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu và đảm bảo đầu ngành toàn quân về trang bị vật tư, chiến lược , phục vụ nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của quân đội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong 10 năm qua, Bộ Quốc phòng đã huy động được nhiều chục ngàn tỷ đồng từ nguồn đầu tư tập trung và các nguồn ngân sách khác của nhà nước, với mức tăng trưởng hàng năm từ 10% đến 30%, đảm bảo cho Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ nhiều chương trình, dự án lớn. Với chức năng là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng và Thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế của Bộ Quốc phòng, Cục đã tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động hợp tác quốc tế; tham mưu, chủ trì để Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả nhiều công trình lớn; từng bước kiện toàn ngành kế hoạch đầu tư toàn quân, đảm bảo nguồn lực cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.