Chính phủ Cuba vừa quyết định tăng giá một số mặt hàng thực phẩm và đồ uống trước tình hình giá lương thực và thực phẩm tăng cao trên thị trường quốc tế. Động thái này cho thấy Cuba không thể không bị ảnh hưởng do biến động giá cả của thị trường thế giới.