TT - Mới đây, các nhà khoa học Cuba tuyên bố đã sáng chế được một loại văcxin có thể giúp kéo dài cuộc sống của các bệnh nhân ung thư phổi trung bình thêm nửa năm.