(HHT_Online) Của tớ đây tuần này hân hạnh mời bạn chiêm ngưỡng một bộ sưu tập "ngàn vàng" của một teen boy. Nếu thời gian là vàng thì đúng thật bạn ấy đang có một kho báu, bởi bạn ấy mê tít và sưu tập... đồng hồ! :D