- Mũm Mĩm ôm mặt kêu trời, nói đến Bảo tàng còn bị mất thì hàng trăm món quà mừng Đại lễ ai trông. Ngu Ngơ nói đúng rồi đúng rồi, rồi thì của đau, ai xót. Hu hu hu.

Tối thứ bảy, Ngu Ngơ Mũm Mĩm dung dăng dung dẻ ra phố, Ngu Ngơ nói chúng mình đi đâu đây. Mũm Mĩm nói đi xem bảo tàng, món quà mừng Đại lễ có ý nghĩa nhất mà mình bỏ qua sao được. Ngu Ngơ gật đầu cái rụp, nói ok ok. Mũm Mĩm bấm đốt ngón tay, nói để tính xem có được mấy mói quà nhiều người nhớ nhé. Một là con đường gốm sứ này. Ngu Ngơ nói hai là nhà hát Kim Đồng này. Mũm Mĩm nói ba là Đại lộ Thăng Long này. Ngu Ngơ nói bốn là bộ sách đồ sộ của hai bác Vũ Khiêu và Nguyễn Vinh Phúc tặng này. Mũm Mĩm nói năm là Bảo tàng Hà Nội này. Ngu Ngơ lẩm bẩm, còn hầu hết chỉ để vui chơi chục ngày rồi đem bỏ kho, tiếc quá tiếc quá. Mũm Mĩm nói sao lại bỏ kho, đem trưng bày bảo tàng chứ. Ngu Ngơ nói em ơi mấy thứ đó tuy đẹp thì có đẹp, hay thì chưa biết có phù hợp để đưa vào bảo tàng không? Mũm Mĩm nói, phải bảo tàng chứ, quà Hà Nội, phải tránh thất thoát rơi rụng. Ngu Ngơ nói mà em ơi đừng tưởng cất Bảo tàng là an toàn. Bảo tàng vừa khánh thành đã bị mất một số thiết bị rồi đấy, mất ngay trong ngày khánh thành, thế mới đau. Mũm Mĩm trợn mắt há mồm nói thế à, lạ thế lạ thế. Ngu Ngơ cười cái hậc, nói Bảo tàng nói họ không quản lý thiết bị.. Mũm Mĩm cười cái hậc, nói thế nào rồi công an trả lời sao? Ngu Ngơ nói, công an nói người ta chỉ giám sát an ninh chứ không làm cái việc giữ đồ cho Bảo tàng. Người ta bảo một mất mười ngờ, ở mình thì… Mũm Mĩm ôm mặt kêu trời, nói đến Bảo tàng còn bị mất thì hàng trăm món quà mừng Đại lễ ai trông. Ngu Ngơ nói đúng rồi đúng rồi, rồi thì của đau, ai xót? Hu hu hu. Nguyễn Quang Lập