Những phiên chất vấn của Quốc hội tiếp tục thu hút sự chú ý của cử tri cả nước. Nhiều người cho rằng, Quốc hội khóa XII được xem là Quốc hội của đổi mới, của hội nhập và phát triển, cho nên chất vấn phải thể hiện được điều đó.