Việc ban hành một nghị quyết riêng về giám sát các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, dù không ràng buộc pháp lý, nhưng cũng là cơ sở để QH đánh giá những việc mà Chính phủ phải làm. Đây cũng là chờ đợi của người dân - cử tri cả nước.

Kỳ họp thứ 6, QH khóa 12 chính thức bế mạc hôm qua với việc thông qua hai nghị quyết quan trọng: Nghị quyết giám sát về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại tập đoàn - tổng công ty Nhà nước và Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, QH khóa 12. Qua đó, QH yêu cầu Chính phủ phải thực hiện hàng loạt vấn đề để chấn chỉnh hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Bên cạnh đó là bốn nhóm công việc mà Chính phủ phải thực hiện liên quan đến các vấn đề được chất vấn trong kỳ họp lần này. Việc QH thông qua hai nghị quyết trên đã phản ánh phần nào sự kỳ vọng của cử tri cả nước trước khi kỳ họp tiến hành... Trong đó, sự quan tâm của người dân về tình hình hoạt động các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, lần đầu tiên dư luận đón nhận được những con số thống kê cụ thể, cũng như những đánh giá cụ thể về năng lực, hoạt động thực tế của các đơn vị này. Không dừng ở việc chỉ “lắng nghe” và cho ý kiến, kết thúc kỳ họp với việc thông qua nghị quyết, trong đó QH yêu cầu “Có giải pháp xử lý sớm, kiên quyết, dứt điểm các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài nhiều năm, không có khả năng phục hồi, cần thiết thì áp dụng quy định của pháp luật về phá sản, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý đúng theo pháp luật”. Đây không phải là yêu cầu của riêng QH mà là nguyện vọng toàn bộ người dân, cử tri cả nước trước sự lãng phí, làm ăn không hiệu quả của một số tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Tuy nhiên, nguyện vọng của người dân hay yêu cầu của QH có được đáp ứng hay không còn phải chờ vào sự hành động của Chính phủ. Nghị quyết của QH xét về bản chất thực thi chỉ có ý nghĩa giám sát chứ không thể “luật hóa” được. Điều này đã được thể hiện rõ trong các kỳ họp QH trước đây, nhất là khi việc giám sát những lời hứa của các Bộ trưởng trong các phiên chất vấn. Vậy nên, hành động của Chính phủ có ý nghĩa quyết định lớn nhất trong việc chấn chỉnh, sắp xếp lại hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, điều mà người dân cả nước đang mong đợi. Nghị quyết vừa được QH thông qua cho thấy QH đã tạo thuận lợi cho Chính phủ thực thi nhiệm vụ của mình. Thế nhưng, trước những con số mà báo cáo giám sát của QH đã trình bày, cho thấy còn quá nhiều bất cập, thậm chí là lãng phí, sai phạm ở nhiều đơn vị trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước. Việc QH ban hành một nghị quyết riêng về giám sát các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, dù tính ràng buộc pháp lý chưa phải là tối thượng, nhưng đó cũng là cơ sở để các kỳ họp tiếp theo, QH có thể đánh giá những việc mà Chính phủ phải làm theo yêu cầu của QH. Đây cũng là chờ đợi của người dân - cử tri cả nước…