Sáng 10-2, Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017.