Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền gồm 13 người; trong đó có 2 Phó Trưởng Ban.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền gồm 13 thành viên; trong đó có 2 Phó Trưởng Ban. Theo quyết định, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu được cử làm Phó Trưởng ban Thường trực; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm làm Phó Trưởng Ban. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Đặng Quang Phương; Phó Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Hoàng Nghĩa Mai; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Sản và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, cũng là thành viên của Ban. Quyết định nêu rõ thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trước đó, ngày 13/4/2009, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền được thành lập do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban./. (TTXVN/Vietnam+)