Một cụ ông 84 tuổi ời Chile đã trở thành người hùng ở thành phố Santiago sau khi hạ gục một tên trộm trong trung tâm thương mại.