Trong 10 tháng năm 2016, cả nước có thêm 91.765 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 710.618 tỷ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 10/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.314 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 81.524 tỷ đồng, tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng 9/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 10 đạt 8,0 tỷ đồng, giảm 16,5% so với tháng trước.

Tính chung trong 10 tháng năm 2016, cả nước có thêm 91.765 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 710.618 tỷ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Như vậy, tính bình quân mỗi ngày, Việt Nam có 305 doanh nghiệp thành lập mới và mỗi giờ có khoảng 13 doanh nghiệp ra đời.

Cu moi gio dong ho, Viet Nam co them 13 doanh nghiep moi - Anh 1

Ảnh minh họa.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2016 là 2.055.725 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 710.618 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.345.107 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng năm 2016 đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2016 là 1.061,3 nghìn lao động, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê cho thấy, trong 10 tháng năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 49.785 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 23.225 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 15.079 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 3.664 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 12 doanh nghiệp.

Trong số các loại hình doanh nghiệp thành lập chỉ có duy nhất loại hình doanh nghiệp tư nhân là có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm (18,8%) so với cùng kỳ, các loại hình doanh nghiệp còn lại đều có số thành lập tăng so với cùng kỳ. Trong số các loại hình doanh nghiệp thành lập chỉ có duy nhất loại hình doanh nghiệp tư nhân là có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm (18,8%) so với cùng kỳ, các loại hình doanh nghiệp còn lại đều có số thành lập tăng so với cùng kỳ.

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2016 phân theo lĩnh vực hoạt động cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới giảm ở 02 ngành nghề so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, lĩnh vực, nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 1.153 doanh nghiệp, giảm 29,5% và Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 1.520 doanh nghiệp, giảm 16,2%. Các ngành nghề còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước.

Về tỷ lệ vốn đăng ký, thống kê cho thấy có 3 ngành có tỷ lệ vốn đăng ký giảm so với cùng kỳ, bao gồm: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 4.450 tỷ đồng, giảm 15,8%; Khai khoáng đăng ký 6.613 tỷ đồng, giảm 6,1% và Xây dựng đăng ký 107.589 tỷ đồng giảm 0,7%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2015.

VĂN HUY