Gồm: Trợ lý giao dịch quốc tế, cần ứng viên có khả năng sử dụng tốt tiếng Trung - Anh, vi tính thành thạo. Trợ lý văn phòng, yêu cầu ứng viên TN trung cấp, có kinh nghiệm làm công tác VP.