Kết luận thanh tra việc quản lý tài chính năm 2017 của Sở Tài chính Phú Yên tại Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã chỉ ra nhiều sai sót, trong đó nổi lên là thực trạng chi tiền lương cho nhiều công việc nhưng không ký hợp đồng lao động với người lao động.

Cty CP Cap thoat nuoc Phu Yen: Ap dung gia ban nuoc khong dung quy dinh - Anh 1

Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên. Ảnh: V.G

Theo Thanh tra Sở Tài chính, Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên áp dụng giá bán nước tiêu thụ cho các tổ chức, cá nhân không đúng mức giá quy định tại Quyết định số 40/2013 của UBND tỉnh và Quyết định số 45/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất, dẫn đến phản ánh thiếu doanh thu nước số tiền hơn 43 triệu đồng.

Việc chi tiền lương cho nhân viên bảo vệ tại các trạm bơm, bể chứa, chăm sóc cây xanh, vệ sinh văn phòng công ty nhưng không ký hợp đồng lao động, không thể hiện trong thỏa ước lao động tập thể và quy chế tài chính công ty là không đúng quy định.

Qua thanh tra cũng cho thấy, Công ty thực hiện kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế tài nguyên, thuế đất, tiền thuê đất và các loại thuế khác, phí và lệ phí theo quy định. Tuy nhiên, công ty xác định nộp thuế, nộp ngân sách Nhà nước thấp hơn so với quy định số tiền hơn 63 triệu đồng.

Nga Linh