Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2010.

Theo thông tin công bố, CTG sẽ phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 2/2010 theo hình thức phát hành riêng lẻ, trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất thả nổi với lãi suất năm đầu là 11,19%/năm được trả vào ngày phát hành. Lãi suất năm sau thả nổi, được tính bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng VND trả sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Sở giao dịch/chi nhánh Vietinbank tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Agribank (Sở giao dịch ), Ngân hàng BIDV (Chi nhánh Sở giao dịch 1) tại ngày xác định cộng biên độ 1,30%/năm và trả vào ngày đáo hạn. Trước đó, CTG phát hành 3.000 trái phiếu phát hành riêng lẻ, bằng VND, lãi suất thả nổi, không có đảm bảo, đáo hạn năm 2012. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, giá phát hành bằng mệnh giá, phát hành ngày 22/6/2010, đáo hạn là ngày 22/6/2012.