CTD: Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Xây dựng Cotec (HOSE: CTD) đã mua 350,000 cp từ ngày 16/04 đến 17/04. Sau giao dịch, ông Dương nắm giữ 2,214,666 cp, chiếm 5.24%.

LSS: Ông Lê Văn Tân, Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS) đăng ký mua và bán cùng lúc 100,000 cp từ ngày 13/04 đến 23/06. Trước giao dịch, ông Tân có 134,600 cp.

SMA: Ông Phan Hoàng Tuấn đăng ký mua và bán cùng lúc 200,000 cp CTCP thiết bị phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA) từ ngày 20/04 đến 20/06. Trước giao dịch, ông Tuấn có 413,830 cp.

TIX: Từ ngày 23/04 đến 23/06, bà Lâm Thị Minh Tiên, vợ ông Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Tng giám đốc CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) đăng ký bán 300,000 cp. Trước giao dịch, bà Tiên có 492,676 cp.