Ngày 29/01/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM đã có công văn số 199/2011/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được niêm yết 9999944 cổ phiếu trên SGDCK TPHCM Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu

-