Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 29/11 đến 9/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận.

CTCP Dien luc Trung Son dang ky mua hon 10 trieu co phieu QPH - Anh 1

CTCP Điện lực Trung Sơn đã đăng ký mua hơn 10,2 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Quế Phong (mã QPH - UPCoM) để tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 29/11 đến 9/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận.

Trước khi giao dịch được thực hiện, CTCP Điện lực Trung Sơn đang nắm giữ hơn 4 triệu cổ phiếu QPH, tương ứng tỷ lệ 22,01%.

Được biết, Chủ tịch HĐQT của CTCP Điện lực Trung Sơn là ông Thái Phong Nhã cũng chính là Chủ tịch HĐQT của QPH. Bên cạnh đó, ông Lê Thái Hưng là Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT của QPH và cũng chính là Tổng Giám đốc của CTCP Điện lực Trung Sơn.

Trước đó, ĐHĐCĐ của QPH đã thông qua tờ trình về việc CTCP Điện lực Trung Sơn nhận chuyển nhượng cổ phần QPH. Theo đó, CTCP Điện lực Trung Sơn cho biết, do hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và hiện đang là cổ đông lớn của QPH, nhận thấy hai bên có thể cùng hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển, nên HĐQT của QPH mong muốn đầu tư, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty. CTCP Điện lực Trung Sơn đã làm việc với một số cổ đông của QPH và các cổ đông đó cũng có nhu cầu chuyển nhượng, đồng ý chuyển cổ phần.

Hiện tại, giá cổ phiếu QPH đang ở mức 11.800 đồng/CP nhưng đã không có giao dịch kể từ phiên 6/10/2016.