Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Ắc Quy Tia Sáng, cụ thể như sau:

+ Tên công ty: CTCP Ắc Quy Tia Sáng + Tên tiếng Anh: Tia Sang Battery Joint Stock Company + Tên viết tắt: TIBACO + Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng + Điện thoại : 031.3835478 Fax : 031.3835876 + Website: www.tiasangbattery.com + Vốn điều lệ đăng ký: 33.727.400.000 đồng + Vốn điều lệ thực góp: 33.727.400.000 đồng + Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 3.372.740 cổ phiếu + Cơ cấu sở hữu: Cổ đông trong nước: 100%, cổ đông nước ngoài: 0%. + Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, sửa chữa các loại ắc quy; Kinh doanh các nguyên liệu vật tư thuộc ngành sản xuất ắc quy và cả phụ tùng ắc quy; Tổ chức điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động cho cán bộ công nhân viên ngành hóa chất; Tổ chức kinh doanh các dịch vụ, khách sạn nhà hàng.