(Stox.vn) - CTCP Văn hóa - Du lịch Gia Lai (HNX: CTC) sẽ góp thêm vốn đầu tư vào CTCP Dịch vụ du lịch Gia Lai bằng việc mua lại 499.224 CP, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 60% vốn.

Ngày 17/03, HĐQT CTCP Văn hóa - Du lịch Gia Lai (CTC) đã thông qua việc tiếp tục góp vốn đầu tư vào CTCP Dịch vụ du lịch Gia Lai. Theo đó, nhằm thực hiện chiến lược phát triển mạnh mẽ các hoạt động đầu tư và kinh doanh, CTC tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai bằng cách mua lại 499.224 cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với tỷ lệ nắm giữ là 37%, số tiền đầu tư là 11,48 tỷ đồng. Hiện CTC đang nắm giữ 306.140 cổ phiếu, tương đương 23% vốn tại Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai. Sau khi mua 37% phần vốn của SCIC, CTC sẽ nằm giữ 60% vốn và là Công ty mẹ của Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai. Thanh Hà HNX