HĐQT của CTA đã thống nhất việc hủy niêm yết trên sàn HNX do tình hình công ty còn nhiều khó khăn. HĐQT cũng thống nhất việc chuyển địa bàn hoạt động của Ban điều hành lên thị trấn Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

CTA xin y kien co dong huy niem yet tu nguyen - Anh 1

CTCP Vinavico (mã CTA - HNX) công bố Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc chuyển địa bàn hoạt động và hủy niêm yết mã chứng khoán CTA trên sàn HNX.

Theo đó, HĐQT của CTA đã thống nhất việc hủy niêm yết trên sàn HNX do tình hình công ty còn nhiều khó khăn. Cụ thể, Công ty hiện tại chưa giải quyết được việc nợ đọng thuế dẫn đến chưa được lưu hành hóa đơn. Các khoản đầu tư mỏ Thâm Then còn nhiều khó khăn, cần có thời gian để tìm đối tác chiến lược tiếp tục hợp tác đầu tư. Công ty cần tái cơ cấu triệt để để tìm hướng phát triển. Bên cạnh đó, việc công ty niêm yết trên sàn chứng khoán hiện nay không hiệu quả: thanh khoản quá thấp, cổ phiếu bị định giá quá thấp, không có khả năng huy động vốn qua TTCK.

Với những lý do kể trên, HĐQT nhận thấy nếu tiếp tục tình trạng này thì sau 1, 2 năm công ty cũng sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc vì lỗ liên tục trong 3 năm. Mặt khác việc chờ đợi bị hủy niêm yết bắt buộc khiến Ban điều hành công ty rất khó khăn trong việc tái cơ cấu cũng như tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư khai thác mỏ Thâm Then. Do vậy, HĐQT xét thấy thời điểm hiện tại cần phải tạm xin hủy niêm yết tự nguyện, ngừng giao dịch cổ phiếu CTA trên HNX để có thời gian từ 3 - 5 năm tái cơ cấu. Sau khi việc tái cơ cấu thành công sẽ quay lại niêm yết.

Ngày chốt quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản là 20/11/2016.

HĐQT của CTA cũng thống nhất việc chuyển địa bàn hoạt động của Ban điều hành lên thị trấn Lục Yên - Tỉnh Yên Bái do hiện nay, các khoản đầu tư dang dở của công ty tập trung chủ yếu tại mở Thâm Then - xã Tâm lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Vì vậy, việc Ban điều hành Công ty đóng tại Hà Nội không thể bám sát tình hình hoạt động của mỏ Thâm Then dẫn tới có hiện tượng thất thoát tài sản, nếu tiếp tục như vậy sẽ gây nên thiệt hại lớn cho công ty. Bên cạnh đó, việc công ty thuê văn phòng tại Hà Nội rất tốn kém, không hiệu quả nên cần chấm dứt.