BizLIVE - Sau khi bán ra 42.930 cổ phiếu CSM, lượng sở hữu của nhóm nhà đầu tư Deutsche Bank AG giảm còn 3.326.887 cổ phiếu, tương đương với 4,94% cổ phần.

Với giá cổ phiếu CSM phiên ngày 6/2 là 42.200 đồng/cổ phiếu thì Deutsche Bank AG đã thu về hơn 1,81 tỷ đồng sau khi bán ra 42.930 cổ phiếu.

Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CSM) báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Deutsche Bank AG.

Theo đó, nhóm nhà đầu tư ngoại này đã bán ròng 42.930 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu xuống còn 3.326.887 cổ phiếu, tương đương 4,94% cổ phần và không còn là cổ đông lớn của CSM.

Trước giao dịch, nhóm nhà đầu tư Deutsche Bank AG nắm giữ 3.369.817 cổ phiếu CSM, tương ứng với 5,01% cổ phần.

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư này là 6/2/2014.

Với giá cổ phiếu CSM phiên ngày 6/2 là 42.200 đồng/cổ phiếu thì Deutsche Bank AG đã thu về hơn 1,81 tỷ đồng sau khi bán ra 42.930 cổ phiếu.

Mới đây, vào ngày 17/1 thì Deutsche Bank AG London và Deutsche Asset Management (Asia) Limited đã mua vào 72.680 CP để trở thành cổ đông lớn của CSM khi sở hữu 5,01%.