CTCP CN Cao Su Miền Nam (HOSE: CSM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2012 với lãi ròng 67.7 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của công ty đạt 762 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng thì chi phí của CSM lại giảm 14% xuống còn 557 tỷ đồng. Nhờ đó, công ty thu về 67.7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp 3 lần so với quý 4/2011.

Lũy kế hết năm 2012, doanh thu thuần của CSM đạt 3,044 tỷ đồng, lãi sau thuế cao gấp 6.5 lần năm trước với 254 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty đạt 337 tỷ đồng lãi trước thuế, cao gấp hơn 2 lần so với kế hoạch đặt ra (150 tỷ đồng). Lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm 2012 đạt gần 281 tỷ đồng.