(ATPvietnam.com) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM) thông báo, giao dịch tiếp của cổ đông nội bộ.

Theo đó, tổ chức thực hiện giao dịch là CTCP Cáp Sài Gòn (CSG). Từ ngày 23/7 đến 23/9/2010, Cáp Sài Gòn đăng ký bán cổ phiếu SAM nhưng không thành công, vẫn nắm giữ 178.770 cổ phiếu. Mới đây, Cáp Sài Gòn lại đăng ký bán toàn bộ 178.770 cổ phiếu từ ngày 30/9 đến ngày 30/11/2010. Nếu giao dịch thành công với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư thì sau giao dịch Cáp Sài Gòn còn nắm giữ 0 cổ phiếu SAM và không còn là cổ đông của SAM. Phương Anh