Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 12/2012 chỉ tăng 0,27% so với tháng trước, đưa mức CPI cả năm lên mức tăng 6,81%. Có thể nói, đến thời điểm này, mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 7-8% của Chính phủ đã hoàn toàn cán đích.

Cụ thể, nếu so với mức tăng 11,75% của năm 2010 và mức tăng 18,13% của năm 2011, CPI của năm 2012 là thấp hơn nhiều so với các năm trước.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tháng 12/2012 so với tháng trước tăng cao nhất là may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,17%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,59%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,34%... do tác động của yếu tố mùa vụ khi miền Bắc bước vào mùa đông.

Trong khi đó, nhóm hàng có quyền số lớn trong rổ hàng hóa tính CPI là hàng ăn và dịch vụ ăn uống lại chỉ tăng 0,28%, trong đó, lương thực tăng 0,13%; thực phẩm tăng 0,28%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,4%.

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá thấp là thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,14% (Dịch vụ y tế tăng 0,03%); giáo dục tăng 0,09% (Dịch vụ giáo dục tăng 0,05%); giao thông giảm 0,43%. Nhóm duy nhất giảm giá tiếp tục là bưu chính viễn thông giảm 0,02%.

Theo ý kiến của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức, CPI năm 2012 biến động tương đối thất thường đặc biệt trong tháng 9 khi đạt mức tăng 2,2% do sự tăng giá đột biến của nhóm thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục. Nhưng đến sau, bằng nhiều biện pháp kết hợp, hiện tốc độ tăng CPI có xu hướng chậm dần, đến tháng cuối năm chỉ tăng 0,27%. Tuy nhiên mức tăng thấp này lại trái với quy luật bởi CPI thường tăng vào các tháng cuối năm.

Không nằm trong rổ hàng hóa tính CPI, chỉ số giá vàng tháng 12/2012 tăng 0,46% so với tháng trước; tăng 0,4% so với tháng 12/2011. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2012 tăng 0,03% so với tháng trước; giảm 0,96% so với tháng 12/2011.

(T.Hương)