VinaCorp - CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2010.

Theo đó, doanh thu quý 4/2010 Công ty đạt 39,47 tỷ đồng, nâng mức lũy kế cả năm lên 137,46 tỷ đồng tăng 19,52% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4/2010 đạt 3,89 tỷ đồng tăng nhẹ so với kỳ trước, làm mức lũy kế cả năm được tăng lên mức 11,78 tỷ đồng tăng 12,34% so với năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu cả năm 2010 đạt 3.031 đồng, riêng quý 4/2010 đạt 1.000 đồng. Tập tin đính kèm: CPC_KQKD_Q4/2010