XHTTOnline: Máy em hay bị tình trạng là cột sóng thì đầy sóng nhưng không gọi, không nhắn tin và cùng không nhần được cuộc gọi hay tin nhắn. Cho em hỏi nguyên nhân và cách sửa chữa ?...