(Zing) - Cammy là một nữ biệt kích người Anh với nhiệm vụ làm nội gián trong tổ chức Shadaloo của "trùm cuối" M.Bison trong loạt game Street Fighter.