Tranh luận trong chương trình Đội tuyển tôi yêu, Công Vinh đã đưa ra những lý lẽ xác đáng khi nói về cổ động viên của các đội bóng trên cả nước.