Ban tổ chức "Tuần lễ văn hóa cà phê 2007" quyết định chọn website www.thienduongcafe.com làm cổng thông tin chính thức.  "Tuần lễ văn hóa cà phê 2007" lần đầu tiên được tổ chức tại những nơi không phải là "quê nhà" của cây cà phê (Hà Nội và TP.HCM) đã thực sự là một sự kiện mới lạ, hấp dẫn.