Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, phía Việt Nam đã nhất trí về mặt nguyên tắc với kế hoạch phát triển dự án Nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Nam Định với tổng giá trị đầu tư 4,5 tỉ USD do Công ty Taekwang Vina Industrial thực hiện.

Dự án nhà máy nhiệt điện Nam Định sẽ xây dựng trên diện tích 251 ha tại xã Hải Ninh và Hải Châu, huyện Hải Hậu với quy mô phát điện 2400 MW, nguyên liệu chính là than. Nhà máy sẽ vận hành theo phương thức BOT (Xây dựng, Kinh doanh và Chuyển giao) trong vòng 25 năm. Giám đốc Công ty Taekwang Vina Industrial, ông Park Yoen ChaPark cho biết, tổng giá trị bán điện trong vòng 25 năm ước đạt 25 tỉ USD, và Công ty này đang đàm phán với cơ quan chức năng những nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề này. Taekwang Vina Industrial dự tính đến năm 2017 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 nhà máy điện với công suất 1200MW, và đến năm 2021 sẽ hoàn thành xong giai đoạn 2 với công suất là 1200MW. Dự án này do liên danh Hashinco (Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh 05, tỉnh Nam Định) và Taekwang Vina Industrial phối hợp thực hiện theo tỉ lệ góp vốn tương ứng 5% và 95%, với chi phí đầu tư giải ngân theo hai giai đoạn (25 % và 75%).