TTO - Sở GDCK TP.HCM (HoSE) cho biết, trong quý 1-2008 có 23 công ty đã công bố mua vào cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với tổng khối lượng đăng ký mua là 8.552.770 cổ phiếu. Thời gian này, không có công ty nào thông báo bán ra cổ phiếu quỹ.