24H.COM.VN - Công ty New Toyo Pulppy Việt Nam cam kết nhanh chóng khắc phục hậu quả hỏa hoạn và đưa nhà máy trở lại sản xuất sớm nhất.