Công ty Dịch vụ Hàng không Thương mại Điện khí Thông dụng của Mỹ đã trở thành đối tác quốc tế đầu tiên đặt mua máy bay phản lực chở khách chặng vừa đầu tiên ARJ21 của Trung Quốc.