Xác định tình hình cấp điện năm 2011 rất khó khăn nên ngay khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và kế hoạch cung ứng điện, Công ty Điện lực Hưng Yên đã khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện; xây dựng phương án cấp điện, phân bổ công suất và sản lượng, tổ chức tiết giảm và giám sát thực hiện.

CôngThương - Trên cơ sở phân bổ công suất và sản lượng được sử dụng các ngày, Công ty Điện lực Hưng Yên đã lập phương án cung ứng điện 6 tháng đầu năm để đảm bảo công suất và sản lượng không vượt quá phân bổ. Cụ thể, giao cho các điện lực làm việc với các khách hàng có Trạm biến áp chuyên dùng để thông báo kế hoạch cung ứng điện và giao công suất, sản lượng được sử dụng hàng ngày để khách hàng tự tiết giảm, (hàng ngày điện lực kiểm tra giám sát). Căn cứ phương án cung ứng điện đã lập, các điện lực gửi đăng ký phương thức vận hành để công ty tổng hợp trình giám đốc phê duyệt. Hàng ngày, các điện lực tổ chức tiết giảm điện theo phương án và phương thức vận hành công ty đã duyệt, việc đóng/cắt điện tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật an toàn điện và quy trình Điều độ Hệ thống điện quốc gia. Bên cạnh đó, công ty còn phối hợp với Đài truyền hình, báo Hưng Yên mở chuyên mục “Sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện”. Đồng thời chỉ đạo các điện lực trực thuộc phối hợp với Đài truyền thanh 10 huyện, thành phố và 161 xã, phường, thị trấn tuyên truyền về công tác cung ứng và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Cùng với các hoạt động trên, công ty lập cơ chế giám sát từ phòng điều độ đến các điện lực, thường xuyên theo dõi công tác cung ứng điện theo phương thức vận hành để đảm bảo công suất, sản lượng phân bổ. Có mặt tại phòng Điều độ, chúng tôi thấy công ty đã lập bảng theo dõi chốt công suất hàng giờ, lũy kế sản lượng điện nhận đến các thời điểm 12h, 16h và 20h hàng ngày, công suất, sản lượng thực hiện trong ngày của từng điện lực báo cáo và đề xuất Giám đốc công ty chỉ đạo kịp thời. Hàng tuần, căn cứ phương án cung ứng điện do các điện lực lập, công ty lập và phê duyệt phương thức vận hành, thông báo khách hàng theo quy định và thực hiện tiết giảm phụ tải đảm bảo công suất và sản lượng phân bổ hàng ngày. Được biết, trong các ngày đầu tháng 3/2011, công ty đã thực hiện tiết giảm luân phiên các phụ tải dân sinh, thời gian từ 6h đến 18h00 hàng ngày, tiết giảm và phối hợp với khách hàng công nghiệp tiết giảm theo phân bổ; thực hiện tốt đảm bảo điện cho dân sinh từ 18h đến 22h hàng ngày. Tuy nhiên, một số ngày do sự cố lưới điện, để sử dụng hết công suất và sản lượng được phân bổ, công ty đã chủ động đóng điện sớm cho khách hàng sử dụng điện; cấp điện cho bơm nước phục vụ nông nghiệp như: đổ ải, chống hạn, chống úng; cấp điện bơm cấp nước sạch; cấp điện phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh; cấp điện phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Việc cung ứng đảm bảo công bằng, minh bạch, linh hoạt trong vận hành, trong đó có dự phòng việc cung ứng điện trong tình hình thiếu nguồn hơn so với mức đang phân bổ 5%, 10%, 15% và cả trong tình trạng sự cố bất khả kháng.. Mặc dù đã làm việc với khách hàng có Trạm biến áp chuyên dùng về công suất và sản lượng hàng ngày được phép sử dụng…, nhưng việc giám sát sử dụng công suất và sản lượng hàng ngày đối với các khách hàng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các điện lực có số lượng khách hàng lớn. Việc quản lý theo dõi công suất, sản lượng hàng ngày chỉ có thể thực hiện được ở cấp công ty bằng cách chốt chỉ số đầu nguồn. Bên cạnh đó, do đặc thù lưới điện (hầu hết các đường dây cấp điện cho cả phụ tải ánh sáng sinh hoạt và phụ tải sản xuất) nên việc sa thải chủ yếu thực hiện theo phương án cắt lẻ từng trạm biến áp, dẫn đến các đơn vị mất nhiều nhân lực cho việc sa thải và khôi phục điện, chi phí xăng dầu cho công nhân quản lý vận hành, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và phát sinh sự cố tăng lên. Do đó, công ty kiến nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc nên có khoản chi phí đặc thù cho công tác đóng điện để hỗ trợ công nhân quản lý vận hành. Nhìn lại năm 2010, Công ty Điện lực Hưng Yên thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế bước đầu phục hồi, nhu cầu về điện tăng cao trong khi thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, hệ thống điện lâm vào tình trạng thiếu nguồn trầm trọng phải tiết giảm sản lượng điện từng ngày... Cắt điện đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc cấp điện ổn định cho khách hàng và kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của công ty. Thêm vào đó, kinh doanh viễn thông công cộng phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ mạnh, dày dặn kinh nghiệm, công ty đối mặt với thực trạng khách hàng rời mạng cao, doanh thu suy giảm. Lãi suất tín dụng ngân hàng ngày càng cao, trong khi việc cân đối vốn của tổng công ty gặp nhiều khó khăn nên chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư, cải tạo lưới điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án 110kV và cải tạo lưới điện mới tiếp nhận… Thách thức là vậy, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Ban giám đốc, sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty Điện lực Hưng Yên đã hoàn thành khá các chỉ tiêu tổng công ty giao. Tổng điện thương phẩm đạt 1.147,69 triệu kWWh, tăng 4,79%. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn công ty thực hiện đạt 8,98% (thấp hơn 0,22% so với kế hoạch được giao và giảm 0,57% so với năm 2009). Năm 2011, dự báo kinh tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng trưởng khá trên 12,8%; cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, trong đó công nghiệp xây dựng chiếm trên 45%. Đây vừa là cơ hội thuận lợi vừa là thách thức không nhỏ với Công ty Điện lực Hưng Yên trong việc cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, với phương thức cung cấp điện minh bạch công khai như hiện nay, lãnh đạo công ty tin tưởng: sự ổn định, tin tưởng trong dư luận xã hội sẽ là những tín hiệu tốt, góp phần tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu của công ty.