Một số công nhân (Công ty Thiên Hưng; huyện Bình Chánh, TP HCM) phản ánh: “Chúng tôi không đăng ký làm thêm ngày chủ nhật vì không đủ sức khỏe. Công ty lập danh sách những người không đồng ý tăng ca và đăng trên bản tin nội bộ để bêu riếu, cho rằng đây là những người không biết chia sẻ với công ty khi khó khăn. Chúng tôi cho rằng việc làm này của công ty là quá đáng…”.

Cong ty da nong voi - Anh 1

Bà Lê Đức Thùy,Phó Giám đốc Công ty Thiên Hưng, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra và yêu cầu phòng hành chính gỡ danh sách những công nhân không tăng ca khỏi bản tin nội bộ. Chúng tôi thừa nhận việc làm này là nóng vội và đã nghiêm túc rút kinh nghiệm . Các công nhân không đồng ý tăng ca sẽ không bị nhắc nhở hay cắt thi đua như tin đồn đang lan truyền.