(VEN) - Báo cáo tài chính của Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao cho thấy, trong quý I/2013, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 19,54 tỷ đồng, tăng 15,14% so với cùng kỳ 2012. Đây được coi là mức tăng trưởng lợi nhuận tốt, tạo đà thuận lợi cho sản xuất kinh doanh trong cả năm 2013.

Do đặc điểm của thời vụ gieo trồng, quý I hàng năm là thời kỳ tiêu thụ phân bón khá tốt, do vậy, ngay từ những tháng đầu năm 2013, công ty đã tập trung vào khâu bán hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và tiết giảm hợp lý các khoản chi phí bán hàng nên đã giảm được khoảng 5,5 tỷ đồng chi phí.

Mặt khác, do lãi suất vay ngân hàng giảm dần, công ty chủ động cơ cấu hợp lý các khoản vay nên chi phí tài chính cũng giảm mạnh, chỉ bằng 67,35% so với cùng kỳ năm 2012. Với việc tiết giảm các khoản chi phí, đồng thời cơ cấu lại các khoản vay, công ty đã đạt được kết quả tăng trưởng lợi nhuận khá tốt trong quý I/2013.

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, tại phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) lần thứ 34 vào tháng 4/2013, HĐQT Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã thống nhất phương án thực hiện đầu tư, điều chỉnh dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất axit sunfuric công suất 400.000 tấn/năm, kết hợp phát điện 12 MW và xưởng sản xuất sunphat amon 100.000 tấn/năm” thành dự án sản xuất axit sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện, không sản xuất amon.

Song song với việc đầu tư xây dựng dự án sản xuất này, HĐQT công ty cũng thông qua phương án lập dự án cải tạo 3 dây chuyền axit cũ hiện có để đảm bảo về môi trường theo quy chuẩn mới. Ngoài ra cũng đã thông qua phương án thiết kế xây dựng nhà đa năng của công ty bao gồm 1 tầng hầm, 1 tầng nổi và thép lợp mái tôn với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.

Trước đó, Đại hội cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch năm 2013 với mục tiêu lợi nhuận 435 tỷ đồng; doanh thu tiêu thụ 4.852 tỷ đồng; giá trị đầu tư xây dựng cơ bản 184,750 tỷ đồng; nộp ngân sách 162,907 tỷ đồng; đưa thu nhập bình quân của người lao động tăng trên 5% so với năm 2012. Dự kiến trong cả năm 2013, công ty sẽ sản xuất 280.000 tấn axit, 815.000 tấn supe lân, 100.000 tấn lân nung chảy, 730.000 tấn NPK và mức chia cổ tức tối thiểu năm 2013 sẽ vào khoảng 20%.

Được biết, năm 2012, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã đưa ra thị trường các dòng sản phẩm chủ yếu như: Supe lân 808.500 tấn, lân nung chảy 51.154 tấn, NPK 729.068 tấn, axit sunfuric 277.644 tấn với tổng doanh thu tiêu thụ đạt 4.494,850 tỷ đồng, tăng 10,82% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm hóa chất khác như: Phèn, natri sunphit, NaF… công ty sản xuất đã đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với những thành quả trên, năm 2012, thu nhập bình quân của người lao động trong công ty đạt 8,88 triệu đồng/người/tháng, tăng 16,68% so với cùng kỳ; dự kiến công ty trả cổ tức 50%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt 30% và cổ tức bằng cổ phiếu 20%./.

KN