Việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH hai thành viên cà phê Cư Pul không đúng với Nghị quyết số 30/NQ/TW nhằm thoát tội cho kẻ vi phạm.

Theo đơn khiếu nại của gần 200 hộ nhận khoán gửi Báo Kinh doanh và Pháp luật phản ánh, UBND tỉnh Đăk Lăk ban hành Quyết định số: 1050/QĐ/UBND ngày 15/4/2016 và các văn bản của cơ quan chức năng có thẩm quyền, phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH hai thành viên cà phê Cư Pul không đúng với Nghị quyết số 30/NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ chính trị và Nghị định số: 118/2004/NĐ-CP ban hành ngày 17/12/2014 và Nghị quyết Quốc hội năm 2015 nhằm chạy tội cho kẻ có hành vi vi phạm pháp luật chưa được xử lý.

Công ty thu sai hàng trăm triệu, UBND tỉnh cho rằng đúng quy định

Sau khi nhận được đơn và tài liệu liên quan đến vụ việc của bà con cung cấp, qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy. Việc khiếu nại của bà con là có cơ sở để được cấp Đảng, Chính quyền và các cơ quan ban ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp cho những người lao động.

Cong ty Ca phe Cu Pul – Dak Lak chuyen doi de thoat toi? - Anh 1

Ảnh minh họa.

Căn cứ vào Nghị quyết số 30/NQ-TW của Bộ chính trị, Nghị định 118/2014/NĐ-CP, luật khiếu nại, tố cáo năm 2011, Công văn số: 1832/TTg/VPCP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phù, Công văn số: 3623/VPCP-VI thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số: 1050/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Lăk.

Để làm sáng tỏ vụ việc “Có hay không” theo sự phản ánh của bà con nhận khoán tại Nông trường cà phê Cư Pul, nay đổi thành “Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul”. Căn cứ Hợp đồng giao khoán năm 1995, tính 3 khoản quản lý phí, thuế vốn, quỹ phúc lợi. Bình quân 1ha Công ty thu sai với số tiền là 8.274.300đ/ha/10năm. Mới tính diện tích giao khoán 22ha cho những người có Hợp đồng giao khoán năm 1994–1995 với số tiền thu sai: 8.274.300đ/ha/10năm x 22ha = 182.034.600đồng.

Đối với 260ha mà Công ty đang quản lý giao khoán cho các hộ là một con số quá “khủng”. Chưa dừng lại ở đó, Công ty còn ban hành Hợp đồng giao khoán vườn cây năm 2003. Tăng 35% phụ kiện 1 không đúng với quy định Nhà nước trong đó có: Khấu hao vườn cây, tài sản phục vụ, thuế vốn, quản lý phí, quỹ phúc lợi.

Đặc biệt Công ty lợi dụng tăng 35% để tăng thuế vốn, quỹ phúc lợi đã được Thanh tra Chính phủ làm rõ tại mục 2 điểm 4 của báo cáo kết luận số: 737/TTCP-BC ngày 18/3/2005 yêu cầu Công ty tính toán trả lại cho người nộp vì đã thu tăng các khoản không đúng với quy định. Qua tính toán thực tế cho thấy Công ty đã thu sai của Hợp đồng giao khoán từ năm 1996–2003 của 1ha thể hiện: Quỹ phúc lợi: 102.696đ/năm, thuế vốn 3423.890đ/năm, quản lý phí 214.963đ/năm. Tổng cộng: 661.549đ/năm. Như vậy Công ty thu sai 1ha là 4.630.843đ/năm/7năm.

Để giải quyết khiếu nại của các hộ nhận khoán tại Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul, ngày 11/9/2012 UBND tỉnh Đăk Lăk có công văn số: 6284/UBND-NC, gửi Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul về việc thực hiện kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra chính phủ về việc rà soát, xử lý các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài xảy ra trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. Đối với nội dung thu khấu hao vườn cây và thu khấu hao phần tài sản phục vụ năm 2012.

Năm 2012 Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul thu vượt 11% giá trị khấu hao vườn cây và thu vượt 2,4% giá trị khấu hao tài sản phục vụ đối với các hợp đồng nhận khoán năm 1994-1995 yêu cầu Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul trả lại cho người nhận khoán thu vượt này, đồng thời chấm dứt việc thu khấu hao đối với những hợp đồng nhận khoán năm 1994-1995 trong các năm tiếp theo.

Đối với các nội dung: Thu thêm tiền thuê đất ngoài hợp đồng giao khoán vườn cây, thu 35% giá trị vườn cây, thu 100% bảo hiểm xả hội, thu quỹ phúc lợi. Các nội dung này Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul. Trong văn bản trả lời UBND tỉnh cho rằng Công ty thu đúng quy định. Đây là một nhận định “sai”.

Qua tìm hiểu và phản ánh của bà con nhận khoán thì ngoài việc Công ty thu tăng 35% phụ kiện Hợp đồng 1 năm 1996, thu thuế vốn 2,4% hàng năm Công ty còn thu 100% tiền BHXH+Y tế+Kinh phí Công đoàn không đúng với quy định. Căn cứ Bộ luật lao động cũng như quy định của luật BHXH Việt Nam thì doanh nghiệp phải đóng 15% cho người lao động, còn người lao động đóng 5%.

Nhưng thực tế người lao động đã bị Công ty thu hơn 100% tiền BHXH – BHYT – BHTN – KPCĐ thể hiện trên giấy tính tiền của hộ ông Nguyễn Văn Định 6 tháng đầu năm 2016 mức thu BHXH 26%, BHYT 4.5%, BHTN 2%, Kinh phí Công đoàn 2%. Tổng cộng mức thu của các khoản lên tới 34,5%. Nhưng trong sổ BHXH Công ty ghi doanh nghiệp đóng 15% người lao động đóng 5%.

Như vậy, Công ty đã “ăn quỵt” của các hộ 21% kể cả hộ có đóng BHXH và những hộ không đóng BHXH. Tuy nhiên, trong cách tính toán của Công ty có thể hiện người đóng BHXH phải nộp số tiền lớn hơn người không đóng BHXH chỉ chênh lệch nhau có 80.000 đồng bằng một bộ đồ lao động, khoản tiền thu sai về BHXH thể hiện Công ty thu 26% so sánh với thực tế khoản này chênh lệch lên tới 358.719,544đồng/năm/người.

Sở dĩ có khoản chênh lệch này là Công ty lấy bậc 1 đến bậc 6 cộng lại rồi chia bình quân cho người đóng bảo hiểm và người không đóng bảo hiểm cũng phải chịu khoản này. Nhưng trên thực tế Công ty không bỏ khoản nào để chi tiền lương cho người lao động mà tính bậc lương nhằm để tăng tiền bảo hiểm của các hộ nhận khoán, “lừa trên dối dưới”.

Chuyển đổi công ty để thoát tội cho kẻ vi phạm?

Đề nghị Đảng, Chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền xem xét việc thu bất hợp lý về khoản BHXH – BHYT – BHTN – KPCĐ theo phản ánh của bà con. Đây là một trong những vi phạm lớn nhất của Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul mà người đứng đầu là ông Giám đốc Lê Ngọc Hạ phải chịu trách nhiệm.

Tại Công văn số 6799/UBND-NC trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Xuân ngày 18/9/2014. Có nội dung: Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul đã tính toán trả lại cho người nhận khoán khoản thu trong năm 2012, gồm: Thuế sử dụng vốn NSNN, tiền lãi vay vốn Hiệp định Việt – Xô và lãi vay ngân hàng. Các khoản thu này được khấu trừ vào sản phẩm hằng năm cho các hộ nhận khoán phải nộp.

Tại mục 3.2 Báo cáo số: 737/BC-TTCP ngày 18/3/2005 của Thanh tra Chính phủ đã kết luận: “Phần thu thuế vốn hằng năm Công ty không dựa vào vốn ngân sách cấp ban đầu để thu thuế vốn mà dựa vào nguyên giá vườn cây để thu là sai. Nội dung này người lao động khiếu nại đúng”. Theo Hợp đồng nhận khoán năm 1995 mà hai bên đã cam kết nghiêm chỉnh thực hiện. “Nếu một trong hai bên vi phạm thì tùy mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

Như viện dẫn ở trên cho thấy Công ty cà phê Cư Pul có dấu hiệu “sai phạm”. Khi Công ty tăng giá trị vườn cây lên, thì các khoản thu khác cũng tăng đối với diện tích 260ha cà phê giao khoán cho các hộ dân, số tiền thu sai quy định này phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Nếu thấy có “dấu hiệu” vi phạm quá mức quy định thì phải “truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Theo đơn phản ánh của bà con thì Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul do ông Lê Ngọc Hạ làm giám đốc, nay chuyển sang Công ty TNHH hai thành viên đang có hành vi “sai phạm” chưa được giải quyết. Nay chuyển sang làm Giám đốc Công ty hai thành viên chẳng khác gì “bình cũ rượi mới”.

Theo Nghị định số 30-NQ-TW ngày 12/3/2014 tại điểm d, mục II. Mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp đối với Công ty nông nghiệp: d) Giải thể các công ty kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, các công ty thực hiện khoán trắng, giao khoán đất nhưng không quản lý được đất đai và sản phẩm, các công ty có quy mô nhỏ, không cần thiết phải giữ lại. Khi giải thể phải xử lý công nợ, tài sản trên đất (rừng, vườn cây) và bàn giao đất đai về địa phương quản lý theo pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người đang nhận khoán, ổn định xã hội tại địa phương, xử lý nghiêm các sai phạm.

Cũng theo (Nghị định 118/2014/NĐ-CP) tại Điều 7. Giải thể công ty nông nghiệp.

Kinh doanh thua lỗ ba năm liên tiếp vì lý do chủ quan của công ty và có số lỗ lũy kế bằng 3/4 vốn nhà nước tại công ty trở lên.

Khoán trắng, giao khoán đất nhưng không quản lý được đất đai và sản phẩm trên diện tích chiếm từ 3/4 tổng diện tích đất công ty được giao, thuê.

Quy mô diện tích dưới 500 ha, phân tán, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Trường hợp quy mô diện tích dưới 500 ha, liền vùng, tập trung và sản xuất kinh doanh hiệu quả cần giữ lại thì cơ quan chủ sở hữu xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Như vậy, Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul không đủ điều kiện để thành lập hai thành viên theo Điều 6. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Nếu UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên, theo ý kiến của bà con là để “chạy tội” cho Giám đốc Lê Ngọc Hạ.

Chúng tôi chuyển toàn bộ nội dung phản ánh của các hộ nhận khoán tới Đảng bộ, Chính quyền và các cơ quan ban ngành có thẩm quyền tỉnh Đak Lak xem xét lại những việc làm “sai phạm” đối với ông Lê Ngọc Hạ như đơn thư phản ánh của bà con không? Việc thành lập Công ty TNHH hai thành viên đã đúng với các quy định của Đảng và Chính phủ. Để bảo đảm quyền lợi cho các hộ nhận khoán đang bị “thiệt hại” khi giải quyết chưa xong?

HỒ VĂN TRINH/KD&PL