Hôm qua (22/11), Cụm thi đua số I khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng yêu cầu phải triển khai liên tục, bài bản công tác thi đua gắn với công tác chuyên môn.

Cong tac thi dua phai gan voi cong tac chuyen mon mot cach bai ban - Anh 1

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2016 diễn ra tại tỉnh Hòa Bình.

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến cho biết: Qua một năm triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua của ngành, của Cụm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Thủ trưởng các đơn vị trong Cụm cùng sự nỗ lực phấn đấu của các đảng viên, công chức các đơn vị, Cụm thi đua số I đã thực hiện đạt hiệu quả các phong trào thi đua đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành trong năm 2016.

Cụ thể, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm được triển khai kịp thời, đồng bộ. Công tác đăng ký thi đua được làm một cách dân chủ, công khai với sự tham gia đăng ký của 100% công chức các đơn vị, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân mạnh dạn đăng ký các danh hiệu thi đua cao. Công tác bình xét thi đua đã gắn kết chặt chẽ hơn với công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ở từng đơn vị thuộc Cụm…

Tuy nhiên, các thành viên trong Cụm thừa nhận còn một số đơn vị thiếu quan tâm đến việc tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề; việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến còn hạn chế. Ngoài ra, nội dung, biện pháp tổ chức phong trào thi đua chưa mới, chưa thật sát với các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển của Bộ, ngành trong từng giai đoạn, từng thời điểm và điều kiện của từng đơn vị.

Bước sang năm 2017, Cụm xác định tích cực thực hiện các phong trào thi đua do Bộ, ngành Tư pháp phát động; quan tâm tổ chức thi đua theo đợt, theo chuyên đề; tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực mạnh mẽ khuyến khích công chức các đơn vị thuộc Cụm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bình xét, suy tôn danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ đối với 1 tập thể (Vụ Pháp luật dân sự kinh tế) và Cờ thi đua ngành Tư pháp đối với 4 tập thể (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Vụ Pháp luật quốc tế). Hội nghị cũng nghe công bố Quyết định cử Cụm trưởng Cụm thi đua số I năm 2017 là Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Phó Cụm trưởng là Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

Ghi nhận những nỗ lực và chúc mừng những kết quả đạt được của 11 đơn vị trong Cụm năm 2016, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh Cụm đã thực hiện tốt 3 phong trào thi đua của Bộ, ngành phát động, đáng chú ý là phong trào thi đua của Cụm về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Theo Thứ trưởng, công tác thi đua của Cụm đã gắn kết với công tác chuyên môn, công tác bình xét thi đua cũng đã gắn kết với đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Bên cạnh đó, Thứ trưởng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và lưu ý việc xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ thì phù hợp với nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cụm nên cần phát huy thành tích để tiếp tục gặt hái những kết quả tốt hơn. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị trong Cụm phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời chăm lo, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và triển khai bài bản, liên tục công tác thi đua để đạt được mục tiêu đề ra trong công tác chuyên môn.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2016 diễn ra tại tỉnh Hòa Bình hôm qua 22/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương cho biết trong những năm qua, công tác tư pháp của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trước những yêu cầu và thách thức đặt ra hiện nay, tỉnh Hòa Bình nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ của Bộ, ngành, địa phương, trong đó lưu ý tới việc tăng cường kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua để công tác này ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất.

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái, Phó trưởng khu vực thi đua Nguyễn Huy Hải nêu rõ: Công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 của Khu vực đã được quan tâm tổ chức thực hiện, kịp thời ban hành kế hoạch và tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. Phong trào thi đua được triển khai đúng hướng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và có nhiều khởi sắc, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần tích cực vào việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua của Khu vực cũng bộc lộ một số hạn chế. Vì vậy sang năm 2017, Khu vực xác định sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức tư pháp trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp và nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bình xét, suy tôn danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ đối với 2 tập thể (Cục THADS tỉnh Hà Giang và Cục THADS tỉnh Yên Bái) và Cờ thi đua ngành Tư pháp đối với 3 Sở Tư pháp (tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Thái Nguyên), 4 Cục THADS (tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Bắc Kạn, Hà Giang) và 8 Chi cục THADS.

Hội nghị cũng nghe công bố Quyết định cử Trưởng Khu vực thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2017 là Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái và Phó trưởng khu vực là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên và Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của các đơn vị trong Khu vực, Thứ trưởng Lê Tiến Châu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và phân tích các nguyên nhân. Để khắc phục những tồn tại và đưa công tác Tư pháp, THADS thực sự lên tầm cao mới, Thứ trưởng lưu ý các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Mỗi cơ quan, đơn vị cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đặc biệt cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo không khí thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Bộ, ngành.

Thục Quyên - Kim Quy