Ngày 9/11, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1163/QĐ – BXD công nhận Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Cong nhan don vi du dieu kien dao tao, boi duong kien thuc chuyen mon, nghiep vu quan ly van hanh nha chung cu - Anh 1

Ảnh minh họa.

Theo quyết định này đã công nhận Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:

Địa điểm tổ chức đào tạo lý thuyết: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, số 102, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, TP. Hà Nội;

Địa điểm tổ chức đào tạo thực hành: nhà chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội do Hợp tác xã quản lý và cung cấp dịch vụ nhà ở Thụy Điển quản lý vận hành.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội phải tổ chức đào tạo theo đúng địa điểm, danh sách giảng viên, tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng và được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn 05 năm.

Tuyết Hạnh