Hanoinet - Công nhân các Khu công nghiệp, Khu chế xuất vốn đã eo hẹp về thu nhập, giờ càng ngày càng trăn trở, lao đao với tình hình vật giá leo thang.