Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chủ sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động biết ít nhất 30-45 ngày tùy loại hợp đồng.