KTĐT - Theo Sở Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) trên địa bàn Hà Nội tháng 3/2011 tăng 22,8% so với tháng trước, trong đó kinh tế Nhà nước tăng 16,9%, kinh tế ngoài Nhà nước tăng 15% và khu vực có vốn ĐTNN tăng 31,3%.

Tính chung cả quý I, Thành phố đạt giá trị SXCN tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tăng cao nhất là khu vực có vốn ĐTNN tăng 15,7%, tiếp đến là khu vực kinh tế ngoài Nhà nước 11,9%, SXCN Nhà nước TƯ tăng 10,4%, Nhà nước địa phương tăng 8%. Trong khu vực Nhà nước TƯ, 19/19 ngành sản xuất đều tăng, trong đó có một số ngành tăng khá là chế biến thực phẩm (18,7%), sản xuất trang phục (16,4%)… 14/14 ngành SXCN Nhà nước địa phương cũng đều tăng khá, như sản xuất khoáng phi kim, sản xuất phương tiện vận tải khác… Trong khối kinh tế ngoài Nhà nước, công ty TNHH tư nhân tăng 10,9%, công ty cổ phần khác tăng 14%, DN tư nhân tăng 6,7%, hộ cá thể tăng 10,6%, còn HTX lại giảm 6,7%. Tại khu vực có vốn ĐTNN, có 18/20 ngành sản xuất tăng, như chế biến thực phẩm, công nghiệp dệt, chế biến gỗ, lâm sản, sản xuất xe có động cơ… Linh Nguyễn