(Chinhphu.vn)- Trong 8 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt hơn 7 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 68,4% tổng vốn đăng ký.

Theo Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến thời điểm 20/8/2014, cả nước thu hút được 992 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 7,2 tỷ USD, tăng 29,0% về số dự án và giảm 2,1% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013.

Cùng thời gian này, 349 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với gần 3 tỷ USD.

Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt hơn 10,2 tỷ USD, giảm 19,0% so với cùng kỳ năm 2013. FDI thực hiện 8 tháng đầu năm nay ước đạt 7,9 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt hơn 7 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 68,4% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,15 tỷ USD, chiếm 11,3%; ngành xây dựng đạt 552,9 triệu USD, chiếm 5,4%; các ngành còn lại đạt hơn 1,52 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 14,9%.

Cả nước có 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án FDI được cấp phép mới trong 8 tháng đầu năm, trong đó Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt hơn 1,26 tỷ USD, chiếm 17,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là TPHCM 993 triệu USD, chiếm 13,7%; Quảng Ninh 576,2 triệu USD, chiếm 8,0%...

Trong số 49 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam 8 tháng đầu năm, Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 2,47 tỷ USD, chiếm 34,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hongkong (Trung Quốc) với hơn 1 tỷ USD, chiếm 14,5%; Nhật Bản 769,9 triệu USD, chiếm 10,6%...

Huy Thắng