Theo Wall Street Journal, công nghệ này chưa có tại Mỹ nhưng lại đang được trang bị cho phần lớn xe hơi mới sản xuất ở Nhật...

Cong nghe xe tu lai cho nguoi gia tai Nhat - Anh 1

Theo Wall Street Journal, công nghệ này chưa có tại Mỹ nhưng lại đang được trang bị cho phần lớn xe hơi mới sản xuất ở Nhật.

Kim Tuyến