(HNM) - Trên bản đồ thế giới, I-xra-en nằm lọt thỏm giữa các nước lớn. Đất nước này xếp thứ 100 về diện tích nhỏ nhất, với số dân khoảng 6,3 triệu người, ít hơn 1/1.000 dân số thế giới nhưng đã làm được nhiều điều kỳ diệu trong y học, công nghệ thông tin, sinh học.