Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp Việt Nam, lượng dầu thải cũng liên tục gia tăng, đây là chất thải nguy hại cho nên tạo sức ép lớn đối với công tác bảo vệ môi trường. Việc tái chế dầu thải, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường trở thành việc làm cấp thiết. Song để thực hiện tái chế dầu thải, cần phải có công nghệ hợp lý.

Hệ thống tái chế dầu thải CôngThương - Tính đến tháng 10/2010, trên địa bàn cả nước đã có 13 cơ sở đầu tư công nghệ xử lí tái chế dầu thải, được Tổng cục Môi trường (Bộ TN & MT) cấp phép. Việc xử lí dầu thải có một số công nghệ tái chế thông dụng như: Chưng cất dầu (chưng phân đoạn hay còn gọi là chưng nhiều bậc và chưng đơn giản là chưng một bậc); phân ly dầu nước bằng phương pháp cơ học (ly tâm) và bằng nhiệt. Trong thực tế, phần lớn các cơ sở sử dụng công nghệ chưng cất đơn giản để thu hồi các cấu tử dầu (nguyên lý đun sôi sau đó ngưng tụ để thu hồi các cấu tử dầu, cặn rắn được tách ra ở đáy nồi chưng). Hiện nay cũng có một số cơ sở đang đầu tư công nghệ chưng phân đoạn để tái chế dầu, đây là công nghệ hiện đại sử dụng để sản xuất các sản phẩm xăng, dầu từ dầu thải. Về cơ bản, chưng nhiều bậc giống với chưng đơn giản, khác nhau ở chỗ dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau của hydro cacbon có trong dầu thải, kết hợp tuần hoàn dòng sản phẩm lỏng khi đó sẽ tách triệt để các cấu tử hydro cacbon có nhiệt độ sôi khác nhau và thu được phân đoạn sản phẩm dầu có chất lượng cao như xăng, dầu diêzen. Đối với công nghệ chưng cất đơn giản gồm có lò gia nhiệt (đốt cấp nhiệt trực tiếp cho nồi chưng), hệ thống ngưng tụ hơi dầu và hệ thống xử lý khí thải. Còn cấu tạo của công nghệ chưng nhiều bậc gồm hệ thống cấp nhiệt (lò hơi, sử dụng hơi nước để cấp nhiệt cho tháp chưng cất), tháp chưng cất dạng đĩa lỗ có ống chảy chuyền hoặc tháp đĩa chóp, hệ thống hồi lưu dòng chảy sản phẩm lỏng và hệ thống xử lý khí thải lò hơi. Về nguyên lý cấu tạo và cơ chế hoạt động của hệ thống xử lý khí thải trong chưng cất dầu nhìn chung giống với hệ thống xử lý khí thải lò đốt. Công nghệ chưng cất đơn giản có ưu điểm trang thiết bị đơn giản (có thể tự chế tạo hoặc lắp đặt), dễ vận hành, đầu tư thấp, còn công nghệ chưng phân đoạn, sản phẩm xăng dầu thu được có chất lượng và sử dụng là nhiên liệu cho động cơ, tiết kiệm được tài nguyên, xử lí triệt để dầu thải. Cả hai công nghệ đều có hiệu quả kinh tế cao, công suất trung bình từ 3- 5 tấn/ngày. Tuy nhiên chưng cất đơn giản vẫn còn một số nhược điểm như, khó xử lý triệt để vì phát sinh cặn rắn có chứa hắc ín, sản phẩm có chất lượng hạn chế do khó điều chỉnh chế độ cấp nhiệt thích hợp cho nồi chưng vì cấp nhiệt trực tiếp, sản phẩm dầu thu được từ quá trình chưng cất đơn giản chủ yếu dùng cho đốt lò. Để khắc phục cần bổ sung hệ thống kiểm soát nhiệt độ, đảm bảo khống chế được khoảng nhiệt độ thích hợp tránh hiện tượng khê nồi và có thể gây ra cháy nổ. Bài và ảnh: Phạm Tiệp Hệ thống tái chế dầu thải