Một thiết bị sử dụng công nghệ nano mới có khả năng phân biệt các tế bào ung thư với tế bào bình thường khi nhóm khoa học, ĐH California ở Los Angeles (Mỹ), sử dụng kính hiển vi lực nguyên tử kết hợp với một đầu dò sắc gắn với một cánh tay cơ học để quan sát tế bào.