K.T

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Để bổ sung đội ngũ giáo viên cho năm học 2016-2017, trong 2 ngày 8 và 9-9, Q. Sơn Trà tổ chức thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 38 thí sinh đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo yêu cầu đã tham gia dự tuyển với các phần thi: kiến thức chung, soạn giáo án, ngoại ngữ, tin học và thực hành giáo án chuẩn.

Qua thi tuyển, quận Sơn Trà sẽ tuyển dụng 7 viên chức sự nghiệp giáo dục, gồm 3 viên chức bậc tiểu học và 4 viên chức bậc THCS. Đây là lần thứ hai, Q. Sơn Trà tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo tính công khai, công bằng và cơ hội được tuyển dụng cho mọi thí sinh. Thông qua đó, quận đã lựa chọn được những giáo viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tâm, có trí, có tài và trình độ tri thức để truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học sinh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.