Đó là nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng nhấn mạnh sẽ triển khai trong thời gian tới trong các hoạt động liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Cong khai ca nhan, to chuc vi pham hanh chinh tai Tay Ninh - Anh 1

Thời gian qua, công tác này tuy đã có chuyển biến tích cực; các ngành, các địa phương đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhưng các hành vi vi phạm với tính chất, quy mô diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố khi xử lý các vụ việc hành chính phải nghiên cứu, áp dụng Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Điều 6, Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong đó quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, những trường hợp vi phạm hành chính gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội, cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt trên trang thông tin điện tử, báo chí địa phương để tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, răn đe và phòng ngừa chung.

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính sẽ bị công bố công khai các thông tin như: họ tên, địa chỉ nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm hành chính; hậu quả hoặc ảnh hưởng của hành vi vi phạm; hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thời gian thực hiện.