Military-retia.cz, website chính thức của công ty RETIA (Cộng hòa Séc) cho biết, trong năm 2012, công ty này đã ký kết một hợp hiện đại hóa 40 hệ thống radar cảnh giới P-18M do Nga/Liên Xô sản xuất cho Lực lượng Phòng không Không quân Việt Nam.

Military-retia.cz, website chính thức của công ty RETIA (Cộng hòa Séc) cho biết, trong năm 2012, công ty này đã ký kết một hợp hiện đại hóa 40 hệ thống radar cảnh giới P-18M do Nga/Liên Xô sản xuất cho Lực lượng Phòng không Không quân Việt Nam.